P. 21297 a–f: Kurzschriftkommentar

Material:  Papyrus Acquisition:  Blechkiste 261.
Form:  Kodex Location:   Papyrusdepot
Text Layout:  Fr. a (→) 6 Zeilen, Fr. a (↓) 5 Zeilen; Fr. b (→) 4 Zeilen, Fr. b (↓) 7 Zeilen; Fr. c (→) 5 Zeilen, Fr. c (↓) 4 Zeilen; Fr. d (→) 4 Zeilen, Fr. d (↓) 1 Zeile; Fr. e (→) 2 Kolumnen, Kol. I: 10 Zeilen; Kol. II: 1 Zeile, Fr. e (↓) 2 Kolumnen, Kol. I: 7 Zeilen; Kol. II: 10 Zeilen; Fr. f (→) 9 Zeilen, Fr. f (↓) 4 Zeilen Side and Direction:   parallel und quer zu den Fasern
Language:  Griechisch-Lateinisch Other Side:   Fortsetzung des Textes
Genre:  halbliterarisch Script and Notations:  
Date:  5. – 6. Jh. n.Chr. Provenance:  
Content:
Kurzschriftkommentar, Schultext
Publication:
W. M. Brashear, Greek Papyri: Fractions and Tachygraphy, Anagennesis 3, 1983, 171–175, Nr. 3; BKT IX 203 (G. Ioannidou).
Catalogs:
TM 64849  LDAB 6087  MP3 2760.1
Digital Images (see Terms Of Use):
preview image
preview image
Publizierte Abbildungen:
Anagennesis 3, 1983, Tafel IIa–b; BKT IX, Tafel 83.

Please leave a message:

* required

*