P. 7207: Eingabe an den Epistrategen

Material:  Papyrus Acquisition:  Sammlung Brugsch 1891.
Find Location:  Kom Aushim
Form:  Blatt Location:   Papyrusdepot
Text Layout:  24 Zeilen Side and Direction:   Rekto, parallel zu den Fasern
Language:  Griechisch Other Side:   unbeschriftet
Genre:  dokumentarisch Script and Notations:  
Date:  138 – 161 n.Chr. (Zeit des Antoninus Pius) Provenance:  Karanis (Herakleidu Meris, Arsinoites)
Content:
Fragmentarische Eingabe des Aphrodeisios, Sohn des Pethes, und seiner Schwester Herais an den Epistrategen wegen erlittener Ungerechtigkeit vonseiten eines Ackerlandaufsehers (ὁριοδείκτης) bezüglich der Registrierung eines Hauses und eines Hofs (?) und der Bezahlung von Kopfsteuer (ἐπικεφάλια).
Publication:
W. Schubart, BGU III 983 (mit Index, S. 9 = BL I 85).
Additional Literature:
Zu Z. 17 vgl. P. M. Meyer, Einl. zu P.Giss. I 58, S. 2–3 = BL I 85.
Catalogs:
TM 9425  HGV 9425  Papyri.info 9425
Text, based on the Duke Databank of Documentary Papyri (CC BY), see link:

bgu.3.983.xml

1[-ca.?- τῶι κρ]ατ[ίστ]ωι ἐπιστρ[ατήγωι]
2[παρὰ ]-ca.?-] τοῦ κ[αὶ Ἀφροδ]εισίου Πεθέως ἀπ[ὸ κώμης Κ]αρανίδος τῆ[ς Ἡρακλ(είδου) μερίδ(ος)]
3[τοῦ Ἀρσινοΐτου ν]ομοῦ κ[αὶ τῆς] ἀδ[ελ]φῆς μου Ἡ[ρ]α̣ί̣δ̣[ος τῆς] κ[αὶ] γυναικό[ς.] ο[ὐ]κ ἄ[ν] τ̣ι̣ς̣ [ἐπ]ὶ τὸ
4[βῆμά σου καταφύγο]ι̣, εἰ μὴ σφό[δ]ρα ἀ[δι]κηθείη τ̣ι̣. αὐτοὶ οὖν πλημμ[ε]ληθέ[ν]τες ὑ[π]ὸ
5[-ca.?-] ὁριοδίκτου(*) πεδ[ί]ων [τ]ῆς κώμης ἐντυγχάνομέν σοι οὕ[τ]ως κύριε,
6[-ca.?- Ἡραί]δ̣ι̣ τῇ προγεγραμμένῃ τὸ ἐπιβάλλον αὑτῷ
7μέρος μητρικῆς αὑτοῦ οἰ-
8[κίας καὶ αὐλῆς] καὶ χ[ορ]τοθήκης ὄντων ἐν κώμῃ Κ[α]ρανίδι κατὰ δι[σ]σὸν [χ]ειρόγρα-
9[φον (ἔτους) ]  ̣  ̣ Ἀν]τωνί[νο]υ Καίσαρος τοῦ κυρίο[υ] μηνὶ Φαρμοῦθι λαογράφο[ς] τυγ-
10[χάνων καὶ τὴν ἐξ]ουσίαν τῶν βιβίων(*) ἔχων, ὃ πέπρακεν ἐν τῇ κατʼ οἰκίαν ἀπογρα-
11[φῇ κατὰ χειρόγρα]φ̣ον αὐτ[οῦ ἓ]ν καὶ ἔν[θα] δημοσ[ιω]σάσης α[ὐτὸ] καὶ μ[ε]τ[α]δ̣ο̣ύσης
12[-ca.?-]  ̣εισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σαι ἐ[δ]ήλωσε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὴν περιου-
13[-ca.?-]ει̣[  ̣  ̣  ̣] πρώτω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειτου ζ̣ῶντα [καὶ τε]θνηκ[ό]τ̣α [  ̣  ̣]  ̣
14[-ca.?-] ὄντ̣[ο]ς ἠλασσω[μέν ]  ̣  ̣  ̣]τ̣ον πρὸς τελε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὀνόματος ἐμ̣[  ̣]
15[-ca.?- (ἔτους) ]  ̣  ̣ Ἀντωνίνου] Καίσαρος τοῦ κ[υρίου μη]νὶ Μεχεὶρ καὶ τ[ῷ αὐτῷ ἔ]τει μηνὶ Φ[  ̣  ̣]
16[-ca.?- Πεθεὺς ]-ca.?-]χου ὁ πατὴρ ἡμῶ[ν δι]έγραψεν καὶ τῷ Πα[ῦνι μ]ηνὶ ὁ αὐτὸς ὑ̣[  ̣]
17[-ca.?- ε]ἰς τὸ δημόσιον τὰ [ἐπι]κεφάλια ἑαυτοῦ, καθολικῶς, κύριε, δια-
18[ταχθέντος(?) πλέον (?)]  ̣  ̣]ετίας μὴ [ὁ]ριοδικτῖν(*) , οὗτος ἤδη τριῶν κωμογραμματέων
19[-ca.?-]α̣ς̣ ἑξαετε[ῖ] χρόνῳ ὁριοδίκτης(*) τυγχάνει παρὰ τὰ ἀπειρημέν[α]
20[-ca.?-]με̣θαρι\ω/(*) Ἀμμω[νί]ο[υ] τοῦ Ἁρπαγάθου ἀπὸ [τ]ῆς αὐτῆς κώμη[ς]
21[-ca.?-]  ̣ [Ἀ]φροδείσιον καὶ Οὐαλέ[ρ]ιον οὕτως πάλιν ἐν τῇ κατʼ οἰκίαν ἀπ[ο]-
22[γραφῇ ]-ca.?-]καν Θαήσιον Ὀρσενούφεως ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ὡ̣ς ἰδίαν(*)
23[-ca.?-] τὰ δύο ἑαυτοῦ τέκνα ἀναπόγραφα ἐποίησεν ἐκ πολ[λ]ῶν
24[ἤδη χρόνων ]-ca.?- τ]οῦ αὐτοῦ φανεροῦ ὄντος  ̣[  ̣]ισ[  ̣  ̣]υ̣ς̣ τὸν κύριόν [σου χρ]ημα-
25[τισμὸν ἐλπίζο]μεν τῆς ἀπὸ σοῦ ποηθείας(*) τυχεῖν. δι[ευτύ]χει.

Apparatus


^ 5. ὁριοδείκτου
^ 10. βιβλίων
^ 18. ὁριοδεικτεῖν
^ 19. ὁριοδείκτης
^ 20. corr. ex με̣θαρι [[ου]]
^ 22. bgu 3 p.9:  ̣  ̣σιδίαν prev. ed.
^ 25. βοηθείας
Digital Images (see Terms Of Use):
preview image

Please leave a message:

* required

*